2012-03-22
цахим тест ном
2012-01-26
Эрүүл мэнд
Хязгаарлалттай бичлэг байна. Та хэрэв үзэх эрхтэй бол энд дарж орно уу.
2012-01-26
Гэрийн даалгавар
                                                                                       Математик
  •  Илэрхийллийн утгыг олоорой.
  • 135*5-245:5+155=
  • Тэгшитгэлийн шийдийг ол.
  • х+135*15=90
  • Тэгш өнцөгтийн урт нь 6см, өргөн нь 4см бол талбай ба периметрийг ол.                                                                                                               Монгол хэл
  • Үгийн дунд орсон ялгах эгшигтэй үг 5-ыг ол.
  • Үгийн адагт орсон ялгах эгшигтэй үг 5-ыг ол.
                    ...